شاید شما ویدیویی را که در آن با استفاده از یک کاسه می توانید پوست سیر را بکنید دیده باشید. آن روش خوبی است ولی این جا یک روش فوق العاده و بسیار راحت را یاد خواهید گرفت. کل چیزی که نیاز دارید یک ماکروویو است و هچنین ۲۰ ثانیه از زمانتان.

کافی است سیر را داخل ماکروویو قرار دهید و ۲۰ ثانیه آن را گرم کنید و خواهید دید بدون اینکه آب سیر در بیاید و یا مشکلی پیش بیاید به راحتی پوست سیر قابل جدا کردن خواهد شد. به نظر شما چیزهای دیگری است که پوستش را بتوان با کمک ماکروویو به راحتی جدا کرد؟ مثلا شاید نخود سبز.

http://

 

نویسنده

خوردن و خوردنی را از دوران بچگی دوست داشتم و دارم. در واقع می شود گفت که من یک شکمو تمام عیار هستم. راستش حتی فکر اینکه روزی به خاطرعدم سلامت نتوانم شیشلیک به دندان بکشم هم آزارم می دهد. برای همین چی بخورم و چی نخورم همیشه واسم مهم بوده است. من تو فودیرو هستم برای گشت و گذار و نوشتن راجع به همین چیزها. اینجا هستم برای معرفی هر چه بهتر خوراکی ها....

یک دیدگاه بنویسید