برچسب

سالاد مرغ با سبدی از پنیر چدار

مرور

گاهی بعضی خوردنی ها به قدری خوشمزه اند که دوست داریم به قول معروف، آش را با جایش بخوریم. سالاد مرغ امروز ما هم از همین دست خوراکی ها به حساب می آید. البته نه فقط به خاطر خوشمزه بودنش، بلکه به این خاطر که ظرفی دارد که قابل خوردن است!